H

Harmantepe Kalesi

Harmantepe Kalesi

Otelimize uzaklığı ortalama 17 km. Mesafededir.

Adapazarı Harmantepe köyünün kuzeyinde Bizans'ın doğu sınırını korumak amacıyla XI. veya XIII. yüzyılda yapılmış, Sakarya nehrinin batı yakası boyunca birbirini gören ileri karakol ve gözetleme kuleleri niteliği taşıyan savunma yapılarından biridir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Aşağı Sakarya havzasında bulunan kaleler arasında günümüze en sağlam şekliyle ulaşabilmiş kalelerden biridir. Elips şeklinde yuvarlak planlı olan kale yöresel taşlarla yapılmıştır. Sur duvarlarının kalınlığı 2 metre, yüksekliği 8-10 metre arasında değişmektedir. Ortalama 5 x 5 metre ebatlarında 6 adet burç bulunmaktadır.